Gravemaskine på byggeplads

Nedrivningsgigant dropper diesel

Shell GTL hjælper i miljøindsatsen

Med et ukompliceret skifte til Shell GTL brændstof tager nedrivningsfirmaet J. Jensen A/S fra Lynge i Nordsjælland et nyt, aktivt skridt i sin indsats for miljøet.

Til gavn for miljø, medarbejdere og omgivelser har J. Jensen A/S udskiftet store dele af sit dieselforbrug med det naturgasbaserede Shell GTL Fuel.

Hos J. Jensen A/S udleder store dele af vognparken nu betydeligt mindre sod og NOx ved at køre på Shell GTL Fuel. f.eks. udleder en Euro V motor op til 33 % færre sodpartikler, og op til 37 % mindre NOx. Dermed tager virksomheden fra Lynge i Nordsjælland endnu et skridt i sit målrettede arbejde med at begrænse luftforureningen fra sine mange varebiler, lastbiler og nedrivningsmaskiner.

“Som miljøbevidst virksomhed er vi forpligtet til at gå foran og anvende de teknologiske muligheder, der er for at blive mere miljøvenlig. Også selv om det måske koster lidt ekstra. Derfor har vi valgt at udskifte traditionel diesel med det langt mindre forurenende Shell GTL Fuel”

Kim Østergaard, marketingchef
J. Jensen.

Med over 100 dieselvogne på vejene og et stort antal dieselmaskiner på byggepladser giver skiftet rigtig god mening, forklarer Kim Østergaard.

”Vores varevogne kører typisk i dagtimerne, hvor der er mange mennesker på gaderne. Og vores tunge materiel har også en hel del tomgangskørsel rundt om på byggepladserne. I begge tilfælde hjælper skiftet til Shell GTL os med at sænke udledningen af sundhedsskadelige partikler ganske betydeligt. Det kommer både borgere og vores kolleger på byggepladserne til gavn”.

Renere forbrænding end diesel

Den helt store fordel ved Shell GTL Fuel er, at det brænder langt renere end diesel. Og så kan det uden videre fyldes på alle dieseldrevne køretøjer og maskiner. Med renere forbrænding og dermed også langt mindre os og lugt er Shell GTL oplagt i kampen mod partikel- og luftforurening fra varebiler, lastbiler, busser og entreprenørmaskiner.

“Vi har endda testet Shell GTL på personbiler, og også her fungerer det helt uden problemer.”

Kim Østergaard, marketingchef
J. Jensen.

”Vi tanker konsekvent Shell GTL Fuel på de køretøjer og maskiner, der bliver tanket fra vores hjemmetank. Vi har endda testet Shell GTL på personbiler, og også her fungerer det helt uden problemer, og så er der langt mindre dieselos og ingen lugtgener”, siger Kim Østergaard