Shell brændstof påfyldes i Københavns Lufthavn

Shell GTL Fuel giver driftsfordele i Københavns lufthavn

Lavere partikeludledning og højere driftssikkerhed

Shell GTL skærer 30 % af partikelforureningen hos Brændstoflageret Københavns Lufthavn og giver store driftsfordele.

Tankbilerne i Københavns Lufthavn udleder væsentlig færre partikler ved at køre på Shell GTL Fuel, og driftssikkerheden er blevet forbedret.

Efter et ukompliceret skifte til Shell GTL Fuel udleder de ca. 40 tankningskøretøjer, som forsyner fly i Københavns Lufthavn med brændstof, omkring 30 % mindre sod, NOx og andre partikler end før skiftet.

Shell GTL fremstilles ved en kompliceret proces, der omdanner naturgas til flydende brændstof. Produktet brænder renere end diesel, og lugter og ryger dermed praktisk taget ikke.

“Shell GTL sænker partikeludledningen gevaldigt i de fleste dieselmotorer. Jo ældre motor, jo større gevinst. Med GTL har vi nemt og enkelt reduceret lugt- og røggenerne fra tankbilerne i betydelig grad.”

Peter Laybourn, direktør,
Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S

Mærkbare driftsfordele

Væsentlig færre gener med røg og lugt er dog ikke den eneste fordel ved Shell GTL. Produktet brænder renere og fjerner sodproblemer i tankbilerne. Førhen skulle tankbilerne ud og køre på motorvej hver måned for at regenerere partikelfiltre og brænde sodbelægninger væk. Det er det slut med.

Vores køretøjer kører mange korte ture og meget i tomgang. I det miljø er GTL genialt. Faktisk har vi ikke set sodbelægninger i bilernes filtre siden skiftet til GTL. Det gør en stor forskel og øger driftstiden på materiellet.

“Vores køretøjer kører mange korte ture og meget i tomgang. I det miljø er GTL genialt. Faktisk har vi ikke set sodbelægninger i bilernes filtre siden skiftet til GTL. Det gør en stor forskel og øger driftstiden på materiellet”, fortæller Peter Laybourn.

“GTL burde være lovpligtigt brændstof i alle tunge dieselkøretøjer.”

Peter Laybourn, direktør,
Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S

Lovpligtigt brændstof

Selv om 30 % lavere partikeludledning lyder af meget, kan tallet sagtens være højere, mener Peter Laybourn. For tankbilernes driftsforhold med tomgangskørsel og mange accelerationer afviger meget fra de testforhold, som udledningen bliver målt under.

”Partikeludledningen er betydeligt højere, når driftsmønsteret ligger uden for EURO-normens testcyklus. Det gælder for vores tankbiler, ligesom det gælder for bybusserne i København, hvor drift afviger meget fra testforholdene. Derfor burde GTL være lovpligtigt brændstof i alle tunge dieselkøretøjer. Også i bybusser og skraldebiler, som har store udfordringer med sod og partikelforurening”, siger han.