Colas på vej

Colas Danmark afvikler diesel på egne tankanlæg

Til glæde for omgivelser og medarbejdere

Til gavn for ansatte og omgivelser har en af landets store vejentreprenører, Colas Danmark A/S, erstattet diesel med Shell GTL Fuel. Over 500 maskiner, varevogne og lastbiler kører på et brændstof, som udleder væsentlig færre skadelige stoffer.

I samarbejde med DCC Energi har vejentreprenøren Colas Danmark A/S udskiftet oliebaseret diesel på alle sine tankanlæg i Danmark. I stedet kører den store vogn- og materielpark, som blandt andet tæller over 500 asfaltudlæggere, vejtromler, varevogne og lastbiler, nu på Shell GTL Fuel, som er baseret på naturgas.

Med skiftet til Shell GTL reducerer Colas Danmark A/S partikel- og NOx-udledningen fra de mange dieselmaskiner og -køretøjer og tager dermed endnu et skridt i sin indsats for miljøet og arbejdsmiljøet for de mange ansatte.

”Vi er meget bevidste om den påvirkning vores aktiviteter har for omgivelserne og ikke mindst de ansatte. Skiftet til Shell GTL åbner en nem vej til at begrænse udledningen af partikler, røg og lugt fra vores maskiner og biler”

Hans Oluf Krog,
Adm. direktør i Colas Danmark A/S

”Særligt ved asfaltarbejde i tæt befolkede områder som i f.eks. København og Århus glæder det mig, at vi nu reducerer vores bidrag til den lokale luftforurening betragteligt”, tilføjer han.

Shell GTL åbner en nem vej til at begrænse vores udledning af partikler, røg og lugt.

Hans Oluf Krog,
Adm. direktør i Colas Danmark A/S

Fra naturgas til flydende brændstof

Shell GTL er naturgas, som i en kemisk proces omdannes til flydende brændstof. Det brænder langt renere end almindelig diesel, udleder så godt som ingen røg og lugt, og så kan det uden videre fyldes på enhver dieselmotor uden nogen form for tilpasning.