AdBlue hos Shell

Til alle dieselmotorer med SCR katalysator

Find nærmeste station med AdBlue pumpe

Der er aldrig langt til en station med AdBlue pumpe.

Nærmeste AdBlue pumpe

AdBlue i dunke

Du kan købe AdBlue dunke på de fleste bemandede stationer.
Du kan også få leveret AdBlue direkte til din adresse – med tankbil, i IBC contailer, tromle eller dunke.
Hør mere om mulighederne på 7010 2500.

Find nærmeste staion

AdBlue® reducerer udledningen af sundhedsskadelige kvælstofoxider (NOx) fra udstødningsgassen betragteligt


Shell Card Erhverv

Få et brændstofkort, som giver overblik over forbrug og nem administration med kort, som også kan benyttes på Q8, F24 og IDS stationer.

Flere fordele

Shell GTL Fuel – brændstof til tunge køretøjer

GTL forbrænder renere end diesel, og udleder derfor færre skadelige stoffer. Brugerne oplever færre gener med lugt og røg fra første øjeblik motoren kører på GTL Fuel.

Shell GTL Fuel

Tank AdBlue på Shell tankstationer i hele landet

Alle dieselkøretøjer med SCR (Selective Catalytic Reduction) katalysator bruger AdBlue. AdBlue sprøjtes ind i udstødningen under kørslen og reducerer udledningen af sundhedsskadelige kvælstofoxider (NOx) fra udstødningsgassen betragteligt.

Hvis AdBlue lampen på instrumentbrættet lyser, er der hjælp at hente på nærmeste Shell station. Lastbiler og busser kan tanke AdBlue fra en særlig AdBlue stander på en del Shell tankstationer og betale med Shell Card til lastbil og bus – på samme måde, som når der tankes diesel.

Kører du i person- eller varebil, kan du købe AdBlue i dunke på næsten alle bemandede Shell tankstationer.

Find nærmeste tankstation med AdBlue. Vælg et af de to filtre ’AdBlue dunke’ og ’AdBlue Pumpe – Lastbil’.

Skulle du løbe tør for AdBlue, går motoren i stå og kan ikke starte.

Hvad er AdBlue?

AdBlue er fremstillet af ammoniak og destilleret vand og er trods navnet en helt klar væske.
Produktet opfylder kvalitetskravene i henhold til ISO 22241-1.

AdBlue er ikke giftigt og udgør ingen alvorlig risiko for mennesker eller miljø, hvis det håndteres korrekt. Hvilket vil sige, at man skal undgå kontakt med hud og øjne. Produktet er let basisk med en pH-værdi på cirka 9, så det bør ikke have kontakt med aluminium, messing eller blødt stål. Rustfrit stål og plast anbefales.

AdBlue er ikke farligt, da det hverken er antændeligt eller eksplosivt. Det er klassificeret som væske, der kan transporteres med minimal risiko.

Når AdBluevæsken opvarmes inde i udstødningen omdannes den til ammoniak (NH₃) og kuldioxid (CO₂). Og når kvælstofoxiderne (NOx) fra udstødningsrøret reagerer med ammoniakken, bliver de skadelige NOx-molekyler i udstødningsgassen omdannet til uskadeligt kvælstof og vand.

Hvordan påfylder man AdBlue?

På de fleste køretøjer er AdBluestudsen placeret lige ved siden af dieselstudsen, men den kan også være placeret et andet sted. Der er altid en god idé at tjekke køretøjets instruktionsbog, hvor det også fremgår hvor mange liter AdBluetanken kan rumme.

Lastbiler og busser kan tanke på tankstationer med AdBlue stander, som altid er placeret ved siden af high speed dieselstanderen. Person- og varebiler påfylder AdBlue fra dunk.

Hvor stort er forbruget af AdBlue?

AdBlueforbruget påvirkes af kørselsforhold og kørestil på samme måde som brændstofforbruget, men tommelfingerreglerne er

Person- og varebiler: ca. 1 liter AdBlue pr. 1.000 kilometer
Lastbiler og busser: AdBlueforbruget svarer i gennemsnit til 5 % af dieselforbruget

Hvis der sker uheld

Jeg har fyldt AdBlue i brændstoftanken…

AdBlue skal altid påfyldes en separat tank. Skulle du ved en fejl komme til at fylde AdBlue i brændstoftanken, er det vigtigt, at du ikke starter motoren, da brændstofsystemet SKAL renses og skylles igennem. Hvis motoren startes, mens der er AdBlue i brændstoffet, kan der ske store skader.

Jeg har spildt AdBlue…

Hvis du spilder AdBlue på bilens lak eller andre steder, skal du skylle med vand, da væsken kan ætse lidt.

Opbevaring af AdBlue

AdBlue skal opbevares indendørs, tåler ikke sollys og temperaturer under -11,5°C og over +30°C.
Produktet skal opbevares i original emballage. Holdbarheden er minimum 12 måneder.

Levering af AdBlue i dunke, tromler eller containere

Vi kan også levere AdBlue i 10 liters dunke, 210 liters tromler og 1.000 liters container direkte til din virksomhed – ring og bestil på 7010 2500.