Tåge i regnskov

Projekterne bag CO2 kompensering

Shell investerer i naturprojekter overalt i verden

Projekterne hjælper med at reducere CO₂ udledningen, og har affødte fordele i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling ved forbedrede levevilkår for mennesker og dyr og bevarelse af den biologiske mangfoldighed.

Projekterne genererer certificerede CO₂ kreditter, som Shell sælger videre til kunderne. Hele Shells porteføjle af naturprojekter er opdateret på shell.com, de danske kunder støtter en portefølje af projekter, de tre primære er: Cordillera Azul i Peru, Katingan Mentaya i Indonesien og Conservation Coast Project i Guatemala.

Projekterne overvåges og dokumenteres af uafhængige parter

Organisationer som VCS og Gold Standard opgør, hvor mange ton CO2 projektet oplagrer eller sparer atmosfæren for om året.

Certifikater

CO₂ kompensering er en del af klimaindsatsen

CO₂ kompensering er en her-og-nu løsning, når udledning ikke kan undgås eller reduceres. Med CO₂ kompensering støtter du store anerkendte naturprojekter, som er med til at begrænse mængden af CO₂ i atmosfæren.

195 lande står bag Parisaftalen, som skal bringe den globale CO₂ udledning tilbage til et niveau, som naturen kan optage. For at det skal lykkes, skal der sættes ind på mange fronter:

Undgå CO2 ved at:

• stoppe CO2 skabende aktiviteter
• benytte vedvarende energi
• skifte til nye energiformer

Reducer CO2 gennem:

• energieffektivisering
• elektrificering
• opfangning og lagring af CO2

Kompenser CO2 ved at:

• stoppe skovrydning
• bevare udsatte naturområder
• genetablere skov