Nyt HVO-koncept til transportbranchen

Som en ny mulighed for transportvirksomheder, der vil bidrage til at reducere CO2-aftrykket i transportbranchen, lancerer vi nu konceptet, HVO Flex.

Stadig flere transportvirksomheder efterspørger tiltag, der kan være med til at nedbringe transportsektorens CO2-aftryk. Derfor lancerer vi nu konceptet HVO Flex, der giver transportører en ny og mere fleksibel adgang til at benytte HVO.

I stedet for at få leveret HVO til din hjemmetank kan du som transportør nu købe præcis den mængde, du ønsker – med fuld dokumentation for købet. Selve HVO-brændstoffet blandes i tanken på en lokal Shell station efter ønske eller indgår i den samlede brændstofforsyning til de danske Shell stationer.

Hvad er HVO?

HVO står for Hydrotreated Vegetable Oil, og er et brændstof til dieselmotorer fremstillet af 100 % biomasse i stedet for råolie – typisk af brugt madolie eller animalsk affaldsfedt fra fødevareindustrien. Da HVO er lavet på affaldsbiomasse og ikke stammer fra fossile kilder, har brændstoffet et samlet CO2-aftryk (vugge-til-grav), som er op til 90% mindre end traditionel diesel.

Sådan fungerer HVO Flex

HVO Flex-konceptet giver dig som transportkunde en anderledes mulighed for at købe HVO til iblanding i dieselbrændstoffet på Shell tankstationerne og på den måde samlet set bidrage til at nedbringe CO2-aftrykket fra det brændstof, der bliver solgt.

Iblandingen sker ud fra en nøje dokumenteret proces. Og du modtager et bevis for dit køb af HVO. Samtidig kan du selv vælge præcis, hvor meget HVO du ønsker iblandet.

Vælg imellem to moddeller:

  1. Vi leverer helt fysisk den aftalte mængde HVO ud på en Shell station, som du selv vælger. Eksempelvis en station du ofte selv benytter.
  2. Vi lader mere tilfældigt den mængde HVO, du betaler for, indgå i den samlede brændstofforsyning til vores stationer.

Det er altså et koncept, hvor der ikke direkte hældes HVO i dine lastbiler, men hvor man samlet set bidrager til at erstatte fossil diesel med HVO.

Dokumentation som synligt bevis

Uagtet hvilken model du vælger, så baserer HVO Flex-konceptet sig på, at der fysisk iblandes den aftalte mængde HVO i Shell stationernes brændstofforsyning. Altså, at man som køber af HVO bidrager til, at CO2-aftrykket fra det solgte brændstof samlet set bliver lavere – præcis som hvis man brugte HVO’en direkte i sine egne biler. Derfor er der også lagt stor vægt på dokumentation af hver leverance, som verificeres af en uafhængig revisor, som dit synlige bevis på, at HVO’en faktisk er leveret til stationerne.

DCC Energi, som driver Shell tankstationerne i Danmark, opkræver merprisen for HVO som et tillæg på fakturaen. Det nye HVO Flex-koncept kan benyttes af alle Shell Card Erhverv-kunder, men er til en start alene tiltænkt transportbranchen.