Nu kan du se brændstoffets CO2-aftryk, når du tanker

Trykker du ’print kvittering’ på standeren ude på vores stationer, vil du ikke bare kunne se, hvor meget du har tanket. Fremover viser din kvittering også det CO2-aftryk, der udledes fra den mængde brændstof, du har tanket.

Det handler om at skabe gennemsigtighed og fokus på det CO2-aftryk, vi alle har som forbrugere – også når det kommer til den daglige transport i bilen.

Vi har udviklet et system, der gør det let for os at dele oplysninger om CO2-aftryk og på den måde øge bevidstheden om, hvad vores klimaaftryk egentlig består af.

Søren Møller Maretti, direktør for mobilitet

Det CO2-aftryk, som du kan se på kvitteringen, tager højde for, at aftrykket fra brændstoffer er forskelligt, når hele regnestykket fra olieboringen til forbrændingen i motoren (well-to-wheel) gøres op. Eksempelvis er der en forskel på 0,36 kg/CO2 per liter mellem 95 oktan benzin, som i Danmark er iblandet 10 % bioprodukt, og diesel, der indeholder 7 % bioprodukt.

En del af vores samlede klimaaftryk

I gennemsnit har hver dansker et samlet CO2-aftryk på ca. 17 tons CO2.1 Selvom brændstofforbruget hos en gennemsnitsdansker kun udgør en mindre del af det samlede klimaaftryk, mener vi alligevel, at det er interessant at synliggøre. Eksempelvis viser vores beregninger, at en gennemsnitlig bilist, der tanker 1.000 liter 95 oktan benzin årligt, har et samlet CO2-aftryk fra brændstoffet på 2,77 tons. I en dieselbil vil udledningen være 3,13 tons CO2.2

Vi er også i gang med at installere lynladere på stationerne, men er godt opmærksomme på, at det langt fra er alle, som her-og-nu har mulighed for at udskifte den nuværende bil med forbrændingsmotor. Derfor er det vigtigt for os både at favne elbiler og de traditionelle biler på vores stationer i takt med den gradvise omstilling, der er i gang.


1) Jf. tal fra Concito, https://concito.dk/bliv-klimaklog/hvad-kan-man-selv-goere
2) Beregningerne er baseret på drivhusgasværdier fra Erhvervsstyrelsens Klimakompas.