Vi støtter op om bedre vilkår for kyllinger

I samarbejde med forhandlere og forpagtere der driver butikker på tankstationerne og indkøbsorganisationen BFI-indkøb har vi valgt at tilslutte os ECC (European Chicken Commitment) for al kylling, der sælges fra butikkerne.

ECC sikrer, at kyllingerne vokser langsommere, har bedre pladsforhold, har naturligt lys og adgang til beskæftigelse. ECC lever op til 2 statslige dyrevelfærdshjerter. Indfasning vil være sket senest med udgangen af 2023, men det er vores ambition i samarbejde med leverandører at kunne være i mål med indfasningen allerede i 2022.