Sådan fungerer CO2 kompensering

Når CO2 udledning ikke kan undgås, kan den kompenseres via store anerkendte naturprojekter.

Projekterne bevarer og genopretter naturområder, som binder CO2 i jord, blade, rødder og andet biomateriale.

Det enkelte projekt overvåges og dokumenteres nøje af uafhængige organisationer fx VCS og Gold Standard, som opgør hvor mange ton CO2 projektet oplagrer eller sparer atmosfæren for om året.

Shell køber CO2 kreditter fra certificerede naturprojekter og sælger dem videre til kunderne.

Naturen har en vigtig rolle

FN anslår, at 15-20 % af den årlige, globale CO2 udledning stammer fra skovrydning og dræning af vådområder. Det er næsten på højde med den årlige udledning fra alle fly, biler og skibe. Ved rydning og afbrænding af skov mister kloden træernes kapacitet til at optage CO2 (fotosyntese), og samtidig frigives det kulstof, der er bundet i jord, blade, rødder og andet biomateriale.

CO2 kompensering gennem naturprojekter er omkostningseffektivt og en her-og-nu løsning, når CO2 udledning ikke kan undgås eller reduceres. Den effekt, der er ved at bevare naturområder, bliver omregnet til den CO2 udledning, der ville have været, hvis de truede områder var blevet ryddet eller på anden måde ødelagt. Ved skovplantning beregnes den mængde CO2, som gennem fotosyntesen bliver bundet i form af kulstof i træernes biomasse (blade, grene, stammer, rødder) og i jorden.

1 ton undgået eller bundet CO2 betegnes som 1 CO2 kredit. I praksis køber Shell CO2 kreditter fra de certificerede naturprojekter og sælger dem videre til kunderne.

Reel og varig kompensering

Projekterne og dannelsen af de beregnede CO2 kreditter overvåges løbende og verificeres af de højeste internationalt anerkendte standarder som VCS og Gold Standard.